Odpust parafialny jest uroczystością wspólnoty parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. U nas jest kościół i parafia pw. NMP Częstochowskiej. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego którym jest odpust zupełny tzn. darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpustu zupełnego, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę... i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Możliwość zyskania odpustu sprawia, że na odpust ściąga cała okolica, a dla rodziny odpust jest okazją do spotkania wielu pokoleń. Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, u nas sprawowana o godz. 11.00, a kazanie odpustowe głosi kaznodzieja na tę okoliczność zaproszony. Na odpuście nie wystarcza tylko uczta przy stole w domu, ale trzeba też ucztowania z Chrystusem przy Eucharystycznym stole. Zapraszamy do pięknego i Bożego przeżycia odpustu.