1. Dziękuję za udział w nabożeństwach i prowadzenie różańca. Zachęcam do udziału w ostatnich nabożeństwach różańcowych dziś o 15.30, jutro o 16.30.
 2. We wtorek – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 07.00, 09.00, 11.00. Natomiast o 14.00 w kaplicy cmentarnej nieszpory za zmarłych i procesja z modlitwą różańcową. Zbiórka do puszek na utrzymanie WSD.
 3. W środę – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. o 07.00, 07.30 oraz 17.00. Wypominki o 16.30
 4. W I czwartek – o 16.00 adoracja prywatna – modlimy się o powołania i za powołanych. Wypominki o 16.30
 5. W I piątek – dodatkowa Msza św. o 07.00 z nabożeństwem ku czci Serca Jezusa; odwiedziny chorych od 15.30. Wypominki o 16.30. Na Mszę św. o 17.00 i spotkanie zapraszam kandydatów od bierzmowania z klas 7 i 8.
 6. W I sobotę – dodatkowa Msza św. o 07.00 z nabożeństwem wynagradzającym Sercu Maryi; spotkanie DSM o 10.30. Wypominki o 16.30. Apel o 21.00
 7. W niedzielę – Msze św. o 09.00, 11.00 i 16.00 . Wypominki o 15.30.
 8. Prosimy zadbać o groby i ich otoczenia, a także o grobowce, w których nikt nie jest pochowany. Do kosza wrzucamy tylko śmieci, które nie ulegają rozkładowi: plastiki, szkło. Nie wrzucamy wieńców. Obok kosza należy złożyć suche kwiaty, ziemię z doniczek, liście, trawę, kamienie.
 9. Dziękuję za skoszenie trawy przy kościele i plebanii. Państwu Sylwii i Arkadiuszowi wraz z rodziną dziękuję za sprzątanie kościoła i wystrój kwiatowy. Do sprzątania proszę kolejne rodziny: Sowa, Archaccy, Bogusz, Iwaniec, Kukla.
 10. Do rady duszpasterskiej wybrano: Z urzędu - 6 osób wg liczby głosów (wyniki na tablicy ogłoszeń): Bieś Piotr, Oćwieja Tomasz, Habiński Piotr, Boryczko Marta, Moskal Małgorzata, Wojtas Krystyna. Z nominacji - Solak Krzysztof.
 11. W dniach 1-8 listopada można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych pod zwykłymi warunkami, jakimi są:
  - stan łaski uświęcającej
  - Komunia święta
  - wyrzeczenie się przywiązania do grzechu
  - modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża