Warunki udzielenia Chrztu Świętego:

  • Prawo kościelne stanowi, że chrzcić należy dzieci, którym rodzice gwarantują katolickie wychowanie religijne.
  • Jeżeli rodzice żyją w konkubinacie bez przeszkód do sakramentu małżeństwa (związku niesakramentalnym), powinni najpierw zawrzeć sakrament małżeństwa.
  • Chrzty odbywają się w I i III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
  • Chrzest zgłaszamy w tygodniu poprzedzającym planowaną datę, najpóźniej do piątku.
  • Chrzestni spoza naszej parafii powinni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza o dopuszczeniu do godności ojca / matki chrzestnej.