KSIĘŻA RODACY

  1.  Ś.P. Ks. Wawrzyniec SOLAK (1845-po 1904) syn Wincentego i Marianny z d. Cecot. Urodził się 2 VIII w Bogumiłowicach. Szkołę normalną i gimnazjum ukończył w Tarnowie. Tutaj też studiował teologię i 12 VIII 1870 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J.A. Pukalskiego.Od 1870 pracował jako wikary w Szczepanowie, od 6 V 1873 w Myślenicach. Tu także uczył religii w szkole głównej. 12 IV 1876 objął probostwo w Lubieniu. Przed 1888 został notariuszem dekanatu myślenickiego, w 1890 proboszczem w Andrychowie. Zmarł po 1904.


  2. Ś.P. Ks. Michał BORYCZKA (1862-1888). Syn Wojciecha, rolnika i Marianny z d. Lech. Urodził się 23 VIII 1862r. w Bogumiłowicach. Początkowe klasy szkoły podstawowej ukończył w miejscowości rodzinnej, dalsze klasy i gimnazjum w Tarnowie. Tutaj też studiował teologię i 22 VII 1886 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa l. Łobosa. Po święceniach przez rok pracował w Łękach Górnych, a w lecie 1887 został przeniesiony do Pilzna. Dla ratowania zdrowia uzyskał zwolnienie z obowiązków wikariuszowskich w Pilźnie przed 14 III 1888. Zamieszkał w Bogumiłowicach u rodziców. Zmarł 24 VIII 1888 i spoczął na cmentarzu w rodzinnej parafii Wierzchosławice.


  3. Ś.P. Ks. Ignacy PAWLIK (1874-1912) Syn Benedykta i Wiktorii z d. Dzierwa. Urodził się 24 XII 1874 w Bogumiłowicach. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej (Wierzchosławice), gimnazjum w Tarnowie. Tutaj też studiował teologię i 29 VI 1902 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi. Od 1902 pracował jako wikary w Kolbuszowej, od VIII 1904 w Mszanie Dolnej, od 1907 w Lipnicy Murowanej, od VIII 1910 w Sobolowie, od 31 VIII 1911 w Uszwi. Wkrótce otrzymał urlop zdrowotny. Spędzał go w Niedźwiedziu, gdzie zmarł 19 XII 1912.


  4. Ś.P. Ks. Jan SOLAK (1885-1961) syn Wincentego, wójta, i Zofii z d. Niedojadło. Urodził się 11 V 1885 w Bogumiłowicach. Początkowo uczył się w miejscowej szkole. Gimnazjum ukończył w Tarnowie. Tutaj też studiował teologię i 29 VI 1909 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi. 30 VII 1909 został skierowany na wikariat w Grybowie, gdzie wspierał proboszcza, ks. L. Tarsińskiego w budowie nowego kościoła. Równocześnie doglądał budowy kościoła w Gródku (ukończonej w 1911). 31 VII 1914 został wikarym eksponowanym w Gródku, tu zorganizował życie parafialne i wybudował plebanię. Od 16 XII 1920 administrował w Grybowie, 24 II 1920 został tu instytuowany na probostwo. Odremontował wówczas i rozbudował (wg projektu inż. Mączyńskiego) plebanię z 1699. Rozbudował i nadbudował wikarówkę. Wzorowo prowadził duże gospodarstwo. Główną uwagę skupił na wykończeniu kościoła parafialnego, a zwłaszcza wystroju jego wnętrza. W trosce o duchowe dobro parafian dążył do podziału rozległej parafii. W 1926 wybudował drewniany kościół w Kąclowej, dzięki czemu bp. L. Wałęga mógł tam erygować osobną parafię. Od 11 III 1926 był notariuszem dekanatu grybowskiego, 22 XI 1928 dziekanem tego dekanatu. W l. 1936 - 1938 przyczynił się do wzniesienia drewnianego kościoła w Wysowej, gdzie bp F. Lisowski erygował osobną parafię. W 1938 - 1939 - za jego proboszczowania - siostry dominikanki wybudowały przy swoim klasztorze w Białej Niżnej murowany kościół. Od 15 do 18 I 1945 trwały walki o Grybów, podczas których m.in. modrzewiowy z 1455 kościółek św. Bernardyna przestał istnieć\". Myślał o jego odbudowie, odrestaurował stare i pobudował nowe budynki gospodarcze, które spłonęły podczas drugiej wojny światowej. W Podjaworzu - staraniem ks. Solaka - powstał barak-kaplica, gdzie każdego miesiąca odprawiano Mszę św. dla tamtejszej ludności. Jako dziekan przyczynił się do powstania samodzielnej parafii w Stróżach. Po śmierci ks. I. Kołodzieja administrował sąsiednią Ptaszkową. Mimo prowadzenia tak licznych budów ks. Solak był dbałym duszpasterzem. Był dobrym kaznodzieją, Od czasu do czasu urządzał w parafii misje, a co roku rekolekcje. Był wyczulony na biedę i nędzę ludzką. Widoczne to było zwłaszcza w czasie obydwu wojen. Miał wiele zrozumienia dla ludzi samotnych i starych. Sprowadził do parafii siostry felicjanki, aby objęły opiekę nad kościołem parafialnym, prowadziły ochronkę, przedszkole itd. Dla chorych i niedołężnych zorganizował Dom dla starców\" pod opieką sióstr albertynek. Zadbał wreszcie o to, aby dawny dworek Hoschów dostosować do potrzeb Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych. Systematyczna i planowa praca duszpasterska wkrótce wydała owoce. Coraz więcej parafian przystępowało do sakramentów świętych. Mnożyły się powołania kapłańskie i zakonne tak zakonów męskich, jak i żeńskich. Podczas jego proboszczowania wyszło z parafii dwudziestu kilku kapłanów w tym dwóch biskupów: bp K. Pękała i bp J. Gucwa. Udzielał się także w pracy społecznej. Mniej interesowała go polityka. W pewnym okresie popierał Stronnictwo Katolicko - Ludowe. W słynnym procesie przeciw Witosowi był świadkiem obrony i zeznawał na korzyść oskarżonego\". Po procesie brzeskim przyjmował u siebie na plebani W. Witosa. Utrzymywał też z nim korespondencje podczas jego pobytu w Czechosłowacji (1933-1939). Zmarł 27 X 1961 we wrocławskiej klinice. Pochowany w przy kościelnej kaplicy w Grybowie. Odznaczony EC 15 VI 1921 i RM 14 XII 1928. Otrzymał tytuł szambelana papieskiego 21 VIII 1935. Przyznano mu Złoty Krzyż Zasługi w 1938.


  5. Ś.P. Ks. Stanisław SOLAK (1891-1919) syn Józefa i Magdaleny z d. Dzierwa. Urodził się 19 II 1891 w Bogumiłowicach. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej(Wierzchosławice), gimnazjum w Tarnowie. Tutaj też studiował teologię i 25 IV 1915 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi. Od 29 IV 1915 pracował jako wikary w Dębicy, od 1916 był zwyczajnym spowiednikiem tamtejszych sióstr służebniczek NMP. Zmarł 25 VII 1919. Pochowany w Dębicy.


  6. ks. Bonawentura BORYCZKA - diecezja wrocławska


  7. ks. Stanisław BORYCZKA - diecezja tarnowska


  8. ks. Andrzej SOWA - archidiecezja szczecińsko-pomorska


  9. ks. Piotr KLUZA - misje w Kazachstanie

Informacje o Ś.P. ks. Michale Boryczce, ks. Janie Solaku, ks. Stanisławie Solaku, ks. Wawrzyńcu Solaku, Ks. Ignacym Pawliku  przesłał ks. Stanisław Boryczka za "Słownikiem biograficznym kapłanów diecezji tarnowskiej" pod redakcją ks. Adama Nowaka, za co bardzo dziękujemy.

Jeżeli ktoś posiada bliższe informacje o naszych książach - rodakach, ich zdjęcia, to proszę o kontakt na adres email: januszkwapniewski@gmail.com