ŚP Ksiądz Józef Worek   proboszcz parafii Bogumiłowice
od roku 1981 do 1993


Ksiądz Wiesław Jemioło proboszcz parafii Bogumiłowice od roku 1993
Ur. 29 I 1954 r., w Brzesku. Święcenia przyjął w 1979 r.
Posługiwał w Nawojowej, Bieczu, Rajbrocie, Wierzchosławicach i Bochni.

 "W parafii mocne jest przekonanie o szczególnej opiece św. Jana Nepomucena i Maryi Częstochowskiej. Rzeczywiście omijają nas nieszczęścia i kataklizmy. Religijność ludzi jest maryjna. Wiara żywa, o czym świadczy budowa kościoła czy plebanii. Przed nami wyposażenie ściany ołtarzowej, urządzenie cmentarza. Fundamentem wszystkiego jest życie duchowe, które staram się ożywiać, jak umiem najlepiej. Pomaga to, że znam dobrze imiona i życiorysy parafian. Wielu aktywnie włącza się w funkcjonowanie parafii, jako członkowie Rady parafialnej, Akcji Katolickiej parafialnego oddziału Caritas. Nazwa zobowiązuje. Mamy usilnie wystrzegać się grzechu, sporów, wszelkiego zła-a tak żyć, by być miłymi Bogu i ludziom."

Ks. mgr Wiesław Jemioło

KALENDARIUM
/1981-2008/

 • 23.11.1980r. w Uroczystość Chrystusa Króla w kaplicy św. Jana Nepomucena odprawiona zostaje pierwsza Msza św. przez Księdza Józefa Worka.

 • 1981 r. Trwają prace przy rozbudowie kaplicy od strony południowej i północnej. Budowa ołtarza polowego.

 • 30.06.1981r. Ksiądz Biskup Ordynariusz Jerzy Ablewicz specjalnym dekretem eryguje parafię rzymskokatolicką w Bogumiłowicach.

 • 31.07.1981r. pierwszym proboszczem parafii Bogumiłowice mianowany zostaje Ksiądz Józef Worek.

 • 1982r. Starania o pozwolenie na budowę kościoła, szukanie odpowiedniej działki pod kościół, przejecie aktem notarialnym nieruchomości od SS Józefitek na własność parafii.

 • 27.06.1982r. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza proboszcza Józefa Worka.

 • 22.06.1983r. W czasie II Pielgrzymki Ojca św. do Polski Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod przyszłą świątynię w Bogumiłowicach. Rozpoczyna się gromadzenie materiałów budowlanych. Przygotowywane są plany.

 • 20.05.1984r. Ksiądz Biskup Władysław Bobowski dokonuje uroczystego poświęcenia placu pod budowę kościoła. Głównym projektantem kościoła jest mgr. inż. arch. OTTO SCHIER.

 • 06.07.1984r. Naczelnik Gminy w Wierzchosławicach wydał ostateczną decyzję zezwalającą na rozpoczęcie budowy kościoła w Bogumiłowicach.

 • 12.07.1984r. Ks. Proboszcz w kronice parafialnej zanotował: "W imię Boże dnia 12 bm. na placu budowy rozpoczęła prace koparka. Pierwsze łyżki ziemi poszły w ruch." Prace przy szalowaniu i zbrojeniu fundamentów. Betonowanie pierwszego stropu.

 • 26.12.1984r. Uroczystości prymicyjne Ks. Andrzeja Sowy.

 • Czerwiec 1985r. Rozpoczęcie pierwszych prac murarskich. Betonowanie pierwszego segmentu wieży.

 • 25.08.1985r. Wmurowanie Kamienia Węgielnego przez J.E. Ks. Bp. Józefa Gucwę.

 • Lipiec 1986r. Zakończono prace murarskie. Ściany kościoła gotowe do głównego stropu.

 • Październik 1986r. Betonowanie głównego stropu kościoła.

 • 1997r. Zbrojenie przy wieży betonowanie, prace przy konstrukcji dachu. Prace blacharskie.

 • 1988r. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii. Obraz Matki Bożej przyjmuje każda rodzina do swego domu.

 • 07.08.10.1988r. Pierwsza w historii wizytacja kanoniczna. Wizytował J.E.Ks. Bp. Władysław Bobowski.

 • 1989r. Prace blacharskie, szklenie okien.

 • 1990r. Prace blacharskie, wylewki we wnętrzu kościoła, prace w podziemiach kościoła przy piecu C.O.

 • 1991r. Transport części marmuru na posadzkę, doprowadzenie gazu i wody do kościoła, prace przy instalacji elektrycznej.

 • 1992r. Wykonywanie tynków wewnątrz kościoła, prace malarskie, szklenie okien.

 • 1993r. Wykonywanie i montowanie drzwi wewnętrznych do kościoła, prace przy wykładaniu ścian kościoła płytkami z cegły.

 • 17.10.1993r. Uroczyste pożegnanie Ks Proboszcza Józefa Worka. Został on mianowany proboszczem w Dobrkowie k. Pilzna.

Na podstawie Kroniki Parafialnej
Ks. Proboszcz Wiesław Jemioło


 

 • 24.10.1993r. Powitanie nowego proboszcza Ks. Wiesława Jemioło. Trwają prace przy kładzeniu marmurowej posadzki w kościele, położone zostają betonowe płyty przy wejściu do kościoła, oprawiane są drzwi w kościele, prace malarskie.

 • Listopad. Spieszymy się z kładzeniem posadzki. Pogoda płata nam figle. Temperatura spada poniżej zera. Sprowadzamy specjalne nagrzewnice i pracujemy nadal. Czasu coraz mniej 24.12. ma być poświęcenie kościoła.

 • 14.11. Zmuszeni jesteśmy przerwać prace powód zabrakło marmuru. Pospieszna zbiórka pieniędzy. Zakup brakującego marmuru w Ustroniu Śląskim.

 • 18.11. Założone zostaje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Spotkania odbywają się w szkole. Kupujemy szkło tzw. miodowe szklimy okna w kaplicy, sali katechetycznej i zakrystii.

 • 19.11. Przywiezione zostało z Przemyśla tabernakulum do naszego kościoła - jest to fundacja młodzieży oraz pierwszy żyrandol. Dramaturgia wydarzeń narasta. Do przyjazdu Ks. Biskupa pozostało tylko 6 dni a tu w kościele nie ma ołtarza, który Ks. Biskup ma święcić. Dzwonię do wykonawcy. "Niech ksiądz będzie spokojny na pewno przyjedziemy, ale mamy chwilową awarię samochodu." Nerwowe oczekiwanie. Nareszcie są. Wynoszą wielkie marmurowe płyty. Montują ołtarz i ambonkę. No, ale co z radiofonizacją w kościele. Dlaczego nie rozpoczynaj ą prac? Dzwonię do wykonawcy: "Jak to przecież byłem. Ale pracujący w kościele Księdza parafianie powiedzieli mi żebym sobie wracał z powrotem do Tarnowa, bo ksiądz panu i tak nie zapłaci, bo nie ma pieniędzy. My sobie sami zrobimy radiofonizację przeniesiemy starą z kapliczki." O ludzka naiwności a może złośliwości. Dosłownie w ostatniej chwili montowana jest radiofonizacją.

 • 23.12. Dzień przed przyjazdem Ks. Biskupa. W kościele huczy jak w ulu, aż czarno od pracujących ludzi. Malarz na drabinie podmalowuje ściany. Stolarz montuje ławki boczne, inni już je malują lakierem. Mężczyźni zawieszają na ścianie wielki drewniany krzyż. Inni przewożą meble z kaplicy do kościoła, jeszcze inna ekipa przywozi ławki z Rudki do naszego kościoła. Wszyscy pracują na pełnych obrotach czują, że to już finisz. 24.12. o godz. 1200 "przywieziony jest drugi żyrandol do kościoła. Montujemy go do godz. 1600. O godz.2300 "idę do kaplicy św. Jana Nepomucena gdzie wraz z wiernymi czekam na przyjazd Ks. Biskupa. Godz.2330" Ks. Biskup zajeżdża przed kaplicę. Wchodzi do środka. Przez chwilę modli się w ciszy przed figurą św. Jana. Z kaplicy wyrusza uroczysta procesja, w której niesiony jest obraz N.M.P. Częstochowskiej do nowego kościoła. Niecodzienny to widok Matka Boża w księżycowej poświacie wędruje od św. Jana do nowej świątyni. Po wejściu do niej obraz przy śpiewie Apelu Jasnogórskiego zostaje zawieszony w prezbiterium. Dochodzi godz. 2400 "rozpoczyna się niezapomniana pasterka w czasie której J.E. Ks. Biskup Ordynariusz Józef Życiński dokonuje poświęcenia ołtarza i nowej świątyni. Od tej chwili ta wspaniała budowla wzniesiona wysiłkiem całej parafii jest kościołem, miejscem świętym, w którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara. Jest to chwila bardzo podniosła. Na twarzach wielu parafian maluje się wzruszenie, a w oczach łzy radości. Oto teraz marzenia się spełniają. Bogumiłowice mają swój kościół. Wraz z Ks. Biskupem Mszę św. koncelebrowali Ks. Piotr Wenda i Ks. Stanisław Boryczka - rodak z Bogumiłowic.

 • 15.01.1994r. w kościele przedstawiane są pierwsze jasełka w wykonaniu dzieci szkolnych.

 • 16.01.- koncert orkiestry dętej z Zakładów Azotowych. Repertuar kolędy. U pana inż. Ottona Schiera zamówiłem projekt plebani w Bogumiłowicach.

 • Luty kościół wzbogacił się o nową marmurową chrzcielnicę.

 • Marzec gruntowny remont kaplicy św. Jana. Rozebrane zostaj ą drewniane przybudówki. Kaplica jest otynkowana i odmalowana. Plany plebani są już gotowe. Rozpoczynamy gromadzenie materiałów.

 • Kwiecień. Rozpoczęte zostają prace przy budowie plebani.

 • Maj. Podejmuję starania o pozwolenie na założenie cmentarza w Bogumiłowicach. 27.06. Przy budowie plebani rozpoczynaj ą prace murarze.

 • Lipiec. Kupujemy grunt od Spółdzielni Produkcyjnej o pow. l ha pod przyszły cmentarz. Pomyślnie przebiegają prace przy budowie plebani.

 • Listopad. Wykonane zostały betonowe schody od strony zakrystii i do kaplicy. Na plebani prace przy instalacji elektrycznej. Namalowany został obraz N.M.P. Częstochowskiej przez p. Marka Niedojadło z Tarnowa i zawieszony został w prezbiterium.

 • 26.11. Zostają przywiezione z Przemyśla cztery dzwony. Dzwony te zostały wykonane w firmie Janusza Felczyńskiego. Każdy z nich ma swoje imię MARYJA, JAN NEPOMUCEN, ŚW. MAKSYMILIAN, STEFAN.

 • 13.12. Blacharze ukończyli krycie dachu plebani. Wykonywana jest stalowa dzwonnica.

 • 16.12. Uroczysta chwila dzwony zostają zawieszone na dzwonnicy. Pierwsze próbne bicie w dzwony. Wielka radość wśród pracujących mężczyzn. "Już nas nie tylko widać, ale i słychać".

 • 29.01.1995r. J. E. Ks. Biskup Jan Styrna przybywa do naszej parafii, aby dokonać poświęcenia nowych dzwonów. Wierni gromadzą się na polu przy dzwonnicy. Ksiądz Biskup odmawia stosowne modlitwy poświęca nowe dzwony. Przy akompaniamencie nowo poświęconych dzwonów wchodzimy do kościoła gdzie Ks. Biskup przewodniczy Mszy św. koncelebrowanej i wygłasza okolicznościowe Słowo Boże. Wraz z Ks. Biskupem Mszę św. koncelebrują Ks. Kanonik Piotr Wenda i Ks. Dziekan Czesław Konwent. Wielka radość w parafii mamy już swoje dzwony.

 • Marzec. Na plebani rozpoczynamy prace przy instalacji doprowadzającej wodę i gaz na plebanię. Trwają prace przy układaniu płytek ceramicznych, prace kanalizacyjne, malarskie.

 • Październik. Do kościoła wykonana została ozdobna balustrada na chórze.

 • 29.11.95r. Przeprowadzam się na nową plebanię. Zamieszkuję w parterowej części plebani, góra nie jest jeszcze skończona.

 • 13.12. Parafia nasza uczestniczy w specjalnym nabożeństwie przed figurą Matki Bożej Fatimskiej w kościele św. Józefa w Tarnowie.

 • 28.04.1996r. Wizytacja parafii przez Ks. Biskupa Józefa Gucwę. Ks. Biskup Józef Gucwa w czasie Mszy św. udzielił po raz pierwszy Sakramentu Bierzmowania w nowym kościele w Bogumiłowicach. Ks. Biskup poświęcił tablicę epitafium zmarłego Ks. Proboszcza Józefa Worka. Rozpoczynamy prace przy ogrodzeniu kościoła siatką od strony wschodniej. Przecieki w dachu kościoła, prace dekarskie. Odkopywanie i zbijanie fundamentów po rozebranym domu p. Gołąbków. Wykonywanie betonowych odpływów odwadniających przy kościele. Prace na poddaszu plebani.

 • Wrzesień. Tynkowanie plebani. Plebania swoim wyglądem zewnętrznym pięknie współgra z bryłą kościoła.

 • Listopad. Wykonany zostaje i zamontowany na cmentarzu parafialnym metalowy krzyż.

 • Grudzień. Na cmentarzu parafialnym zostaj e pochowana pierwsza osoba.

 • Marzec 1997r. Przecieka dach kościoła w kilku miejscach zostaje zalany sufit. Prowadzone są kolejne prace blacharskie. Rozpoczynamy pracę przy budowie betonowego ogrodzenia wokół kościoła i plebani. Zakupujemy pierwszą partię kostki brukowej na chodniki przy kościele parafialnym.

 • 26. sierpnia przeżywaliśmy uroczystości odpustowe które w tym roku połączone były z dożynkami gminnymi. Mszę świętą odpustowo-dożynkową celebrował i kazanie wygłosi J.E. Ks. Biskup Józef Gucwa. Po mszy świętej dokonał on poświęcenia nowej plebani w Bogumiłowicach.

 • Wrzesień. Przy kościele montowane są poszczególne segmenty metalowego ogrodzenia i na miejscu są malowane.

 • 19-26.10. Pierwsze misje w historii parafii Bogumiłowice .Prowadził je O. Stanisław Kałdan ze zgromadzenia OO. Dominikanów z Krakowa. Misje te miały charakter fatimski. W nocy z piątku na sobotę o godz. 2100 "miała miejsce pasterka fatimska. Po mszy świętej z kościoła wyruszyła procesja fatimska. Iluminowana figura M.B.Fatmiskiej niesiona była przez przedstawicieli różnych stanów ulicami Bogumiłowic. W dniu zakończenia misji św. na placu przed kościołem postawiony został krzyż misyjny.

 • Luty 1998r. Zamontowane zostały stacje drogi krzyżowej do naszego kościoła. Stacje te wyrzeźbione zostały w drzewie lipowym.

 • Kwiecień. Wybudowane zostały schody do kościoła od strony południowej, prowadzone są w dalszym ciągu prace brukarskie.

 • Wrzesień. Nawożona jest żyzna gleba pod kościół, prace przy niwelacji ziemi.

 • Listopad. Młodzież z naszej parafii zrzeszona w Katolickiej Stowarzyszeniu Młodzieży zajęła pierwsze miejsce w Przeglądzie Piosenki Pielgrzymkowej w Lipnicy Murowanej.

 • Luty 1999r. Gromadzimy fundusze na zakup organów do naszego kościoła.

 • 28 marca. Zamontowaliśmy na chórze organy przywiezione z Włoch "Jubileum 332".

 • Kwiecień. Rozpoczęliśmy pracę przy zagospodarowaniu zieleni wokół kościoła i plebani. Projekt zieleni opracował mgr inż. ogrodnictwa Dariusz Nowak z Tarnowa. Posadziliśmy pierwsze drzewa i krzewy ozdobne.

 • Maj. Wstawione zostają dwa kolejne witraże. Pierwszy przedstawia Chrystusa na górze ośmiu błogosławieństw. Drugi podejmuje tematykę męki i śmierci Chrystusa.

 • Czerwiec. Wyjazd na spotkanie z ojcem św. Janem Pawłem II do Starego Sącza. W czasie mszy św. w Starym Sączu ojciec św. ogłosił błogosławioną Kingę św. kościoła powszechnego. W spotkaniu z Ojcem św. uczestniczyła duża grupa parafian z Bogumiłowic.

 • Sierpień. W czasie mszy św. odpustowej ksiądz Stanisław Wdowiak proboszcz z Wierzchosławic dokonał poświęcenia nowych organ.

 • Październik. Rozpoczęte zostają prace przy budowie parkingu koło kościoła. 16 bm. w czasie mszy św. miało miejsce poświęcenie sztandaru szkoły podstawowej w Bogumiłowicach połączone z nadaniem imienia szkole św. Jadwigi Królowej Polski. Po mszy św. odbyło się przedstawienie o życiu św. Królowej Jadwigi.

 • Grudzień, l O bm. zakończone zostały prace przy budowie parkingu.

 • Luty 2000r. Rada Duszpasterska podejmuje decyzję o rozpoczęciu prac na cmentarzu przy budowie ozdobnego ogrodzenia.

 • Marzec. Nawożenie ziemi pod klomby przy parkingu.

 • Czerwiec. Na filarze w kościele zamontowana zostaje figura św. Antoniego wraz ze skarbonką.

 • Lipiec. Jubileuszowa pielgrzymka parafialna w dniach 29-30 bm. do Częstochowy, Gidle i Lichenia.

 • Wrzesień. Rozpoczęcie prac przy ogrodzeniu cmentarza.

 • Październik. Przygotowania do nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii.

 • Grudzień. Rekolekcje przygotowujące parafię do nawiedzenia obrazu. 9-10 grudnia. Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii.

 • Luty 2001 r. Zbezczeszczenie cmentarza parafialnego w Bogumiłowicach. Na wielu nagrobkach zwalono tablice z napisami. Oderwane zostały krzyże i zostały połamane.

 • Sierpień. 16 bm. zamontowano kolejny witraż do naszego kościoła. Tematyka Boże Narodzenie.

 • Wrzesień. Wykonywane są betonowe murki ogrodzenia na cmentarzu parafialnym. Rozpoczęta zostały prace przy obkładaniu granitem schodów przy kościele od strony kaplicy, od strony zakrystii i od strony południowej.

 • Październik 2001. Zakończone zostały prace przy obkładaniu płytami granitowymi w kolorze czerwonym schodów w kościele od strony południowej, północnej i zachodniej.

 • Listopad. W dniu 11 listopada Msza św. w intencji ojczyzny. Po mszy św. montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej pt.” Droga do wolności.” Trwały prace na chórze kościelnym obkładanie płytami marmurowymi murku pod balustradę.

 • Grudzień. Ukazał się kolejny numer parafialnej gazety „Rodzina parafialna”. Tym razem jest to wydanie jubileuszowe z okazji XX-lecia istnienia parafii Bogumiłowice.

 • Grudzień.  Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku. W roku 2001 w parafii było: ochrzczonych 4 , ślubów 2, pogrzebów 5, dzieci do I Komunii 17.

 • Styczeń  2002r. Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach.

 • Luty. 14 bm. Zamontowany został kolejny witraż o tematyce „Cuda Pana Jezusa”.

 • Marzec. 13 bm. Sakrament Bierzmowania przyjęło 17 osób.

 • 17-19.bm rekolekcje wielkopostne wygłosił o. Serafin Andrzej Suda ze zgromadzenia oo. Bernardynów z Zakopanego.

 • Maj. Trzynaście dzieci przyjęło dziś po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii św.

 • 24 bm. Dekanalny dzień skupienia dla młodzieży z dekanatu Wojnicz w naszym parafialnym kościele.

 • Czerwiec 10 bm. Rozpoczęcie prac kamieniarskich związanych z obkładaniem piaskowcem  fundamentów kościoła.

 • Lipiec. 14 bm. Gościmy misjonarza z Republiki Środkowej Afryki ks. Bronisława Kowalika, który celebrował Mszę św. I wygłosił kazanie o tematyce misyjnej.

 • Sierpień. Uroczyste pożegnanie p. Władysława Liszki, który przez wiele lat pełnił w parafii Bogumiłowice funkcje kościelnego.

 • 25.bm. odpust parafialny ku czci N.M.P. Częstochowskiej. Uroczystą sumę celebrował i kazanie wygłosił Ks. Władysław Bielatowicz.

 • Wrzesień. Pielgrzymka autokarowa śladami Ojca św. Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska. Prowadzone są prace remontowe na dachu kościoła.

 • Listopad. 24. bm przeprowadzone zostały wybory do nowej Rady Duszpasterskiej. Liczenie wiernych w kościele. Na niedzielnych Mszach św. było łącznie 521 osób. Do komunii św. przystąpiło 226 osób.

 • 23 bm. Trzech chłopców z naszej parafii przyjęło posługę lektora w kościele parafialnym w Wojniczu.

 • 19. bm. Całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Trwają prace w podziemiach kościoła związane z systemem grzewczym remont pieca i wykonanie nowych kanałów ciepłowniczych.

 • Grudzień. Harcerze z tarnowskiego hufca wraz z harcmistrzem Stanisławem Baranem przekazali Światełko Betlejemskie. Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku. W minionym 2002 roku było; 13 chrztów, 9 pogrzebów, 9 ślubów. Do I komunii św. przystąpiło 13 dzieci. Sakrament bierzmowania przyjęło 17 osób.

Rok 2003

 • Styczeń. 12.bm gościmy w naszej parafii krajowego animatora Rycerstwa Niepokalanej p. Leszka Jaworskiego. Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Bogumiłowicach. Dekanalny opłatek dla członków Akcji Katolickiej w Bogumiłowicach. Msza św. w kościele parafialnym. Spotkanie opłatkowe i jasełka w Domu Ludowym w Bogumiłowicach.

 • Marzec. 30bm. – rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. Prowadził je o. Paweł Drobot ze zgromadzenia oo. Redemptorystów z  Tuchowa.

 • 28 bm modlitewne czuwanie młodzieży z dekanatu Wojnicz w kościele parafialnym w Bogumiłowicach.

 • Kwiecień. 1.04. W kościele parafialnym w Wierzchosławicach  13 kandydatów przyjęło sakrament bierzmowania.

 • Maj. 11.bm. Dzień I Komunii w parafii. Siedemnaście dzieci z naszej parafii i dwoje z Rudki przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii św.

 • 2003Maj. Siedemnaście dzieci z naszej parafii i dwoje z parafii Rudka przystąpiło do Pierwszej Komunii św. Wykonane zostały prace przy instalacji elektrycznej na poddaszu kościoła a także metalowe stojaki na rowery koło kościoła.

 • Alumn Piotr Kluza w sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie przyjmuje świecenia diakonatu.

 • Czerwiec. Prowadzone są prace tynkarskie w przedsionku kościoła od strony południowej. po ich zakończeniu wejście do kościoła od strony południowej zostaje udostępnione. Równocześnie prowadzone są prace przy wykonywaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony północnej.

 • Sierpień 24.bm uroczystość odpustowa. Kazanie wygłosił i sumę odpustowa celebrował Ks. dr Stanisław Kądziołka proboszcz ze Złotej.

 • Wrzesień. Kolejny już raz remontujemy dach na kościele, bo znowu przecieka. Prace przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych  zostają zakończone. Wytynkowany został budynek gospodarczy z tyłu za plebanią.

 • Październik. Awaria pieca grzewczego w podziemiach kościoła. Przeprowadzony zostaje gruntowny remont. Całe popękane wnętrze pieca zostaje wycięte i wykonane nowe. Próba nowego pieca wypada pomyślnie. Nie boimy się zimy. Wykonane zostało 22 sztuki ławek dębowych z oparciami do naszego kościoła parafialnego.

 • Listopad. Rozpoczyna się Adwent czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Wierni pobożnie i licznie przychodzą na Mszę św. roratnie. Dzieci zabierają na roraty kolorowe lampiony starsi zaś świece. Wykonany został nowy drewniany wieniec adwentowy w stylistyce nawiązujący do wystroju kościoła. W minioną niedzielę odbywało się liczenie wiernych w kościele. Na obu Mszach św. było 513, a do Komunii św. przystąpiły 152 osoby.

 • Grudzień. Wykonane zostały nowe kanały grzewcze doprowadzające strumień ciepłego powietrza do salki ministranckiej i do zakrystii.

 • Szopkę bożonarodzeniową przygotowali członkowie Akcji Katolickiej. Prace nad przygotowaniem szopki trwały prawie że miesiąc, ponieważ szopka jest tak duża, że można do niej wejść a postacie są wielkości człowieka. Oprócz szopki w kościele została wykonana druga szopka przed kościołem z podświetlanymi figurami. W Gazecie Krakowskiej pojawiło się zdjęcie szopki przed kościołem w Bogumiłowicach. Na ostatniej Mszy św. roratniej następuje przekazanie światełka betlejemskiegoprzez harcerzy. Wierni zanoszą światełko do swoich domów i kładą na wigilijnym stole.

 • Zakończenie Starego Roku: Ochrzczonych 8; Bierzmowanych 13; Małżeństw 5; Pogrzebów 7; do I Komunii 17.

Rok 2004

Styczeń

 • W sezonie zimowym zachęcam parafian do wypożyczania z naszej parafialnej biblioteki książek religijnych. Biblioteka ta posiada około 2,5 tysiąca książek. Bibliotekę parafialną prowadzi emerytowana nauczycielka pani Maria Nowak.

 • W naszym kościele miało też miejsce wspólne kolędowanie przygotowane przez  młodzieżowy zespół muzyczny KSM z naszej parafii.

 Luty

 • W pierwszą niedzielę lutego po Mszach św. koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu muzycznego z Tarnowa prowadzonego przez pana Grzegorza Dzierwę.

Marzec

 • W miesiącu marcu w naszym kościele parafialnym ma miejsce kurs przedmałżeński. 17 bm. młodzież z naszej parafii przyjmuje sakrament bierzmowania w kościele parafialnym w Wierzchosławicach. Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. infułat Władysław Kostrzewa.

 • 19.bm. modlitewne czuwanie dla młodzieży z dekanatu Wojnicz w naszym kościele parafialnym. modlitwy prowadziła młodzież z K.S.M- z naszej parafii.

 • 21.bm rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ojciec Andrzej Sproski ze zgromadzenia Ojców Redemptorystów.

 • Uruchomiliśmy parafialną stronę www w Internecie: www.bogumilowice.diecezja.tarnow.pl

Maj

 • 19 bm. I Komunia w naszej parafii. przystąpiło do niej 19 dzieci. Wykonana zostaje i wyposażona łazienka przy zakrystii w kościele parafialnym.

 • 29 bm. Diakon Piotr Kluza przyjmuje świecenia kapłańskie w bazylice katedralnej w Tarnowie, których udzielił mu Ks. Bp. Ordynariusz Wiktor Skworc.

 • 30.bm prymicje Ks. Piotra Kluzy. Kazanie prymicyjne wygłosił Ks. Stanisław Ruchał proboszcz z Kamionki Wielkiej który przed 25 laty udzielił Piotrowi chrztu św.

Sierpień

 • Uroczystość odpustowa została złączona z jubileuszem 25 lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza. Kazanie odpustowe wygłosił Ks. Marian Grzanka.

Wrzesień

 • Wykonana została nowa instalacja nagłośnieniowa w kościele przez znaną w Polsce firmę „ RDUCH”

 • Przeprowadzamy gruntowny remont Sali ministranckiej: obniżenie sufitów, montaż halogenowego oświetlenia, malowanie.

Listopad

 • Prowadzone są prace konserwujące ogrodzenie wokół kościoła.

 Grudzień

 • 5 bm. Dekanalny dzień skupienia dla młodzieży z całego dekanatu w naszym kościele. Całość czuwania modlitewnego przygotowała młodzież z Bogumiłowic. W nawie bocznej zbudowali Namiot Spotkania. We wnętrzu namiotu umieścili ikonę Chrystusa. Młodzież wchodziła do namiotu na chwilę indywidualnej osobistej modlitwy przed ikoną Chrystusa.

 • Przekazanie przez harcerzy Światełka Betlejemskiego w kościele.

 • zakończenie Starego Roku – dane statystyczne: Chrztów 11; Pierwsza Komunia 19; Bierzmowanych 12; Ślubów 5; Pogrzebów 10.

Rok 2005

Styczeń

 • W tym roku na misyjne kolędowanie wyruszyły dwie grupy kolędników.

 • 16 bm. gościmy w naszym kościele chór „MAGNIFIKAT” z parafii Karoliny Kózka z Tarnowa. W wykonaniu chóru kolędy i pastorałki.

 • 06. bm. spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej. gościem honorowym jest Ks. dr Zbigniew Wolak.

 • Zbiórka do puszek na pomoc dla dotkniętych klęską tsunami.

 • 31 bm. koncert w kościele zespołu pieśni i Tańca „SWOJACY”.

Luty

 • Rekolekcje wielkopostne prowadził Ojciec Sercanin Wiesław Pietrzak z Tarnowa.

Kwiecień

 • Coraz bardziej jesteśmy zaniepokojeni wieściami jakie docierają do nas z Rzymu. Ojciec św.  już dwa razy przebywał w szpitalu. Stan zdrowia Ojca św. coraz bardziej się pogarsza. Ksiądz proboszcz w kronice tak pisze „ …Pierwszy kwietnia piątek. Komunikaty lekarskie są zatrważające. Stan zdrowia Ojca św. jest krytyczny. Mszę św. pierwszo piątkową odprawiam w intencji o zdrowie dla Ojca św. Parafianie tłumnie wypełniają świątynię. Zachęcam wiernych do modlitwy i do ofiarowania komunii św. w jego intencji.

 • Sobota 2.04. O godz. 20.00 rozpoczynam Mszę św. w intencji Ojca św. Tłumy ludzi w kościele. Po Mszy św. przy wygaszonych światłach, a zapalonych mnóstwie świec młodzież prowadzi różaniec. Poszczególne tajemnice przeplatane są śpiewem kanonów z Teze. Na białej ścianie prezbiterium powoli przesuwają się obrazy z pierwszych podróży apostolskich Jana Pawła II. Siedzę w konfesjonale. Modlę się razem z innymi. W pewnym momencie kierowany myślą a co tam w Watykanie wychodzę na chwilę  z konfesjonału. Idę na plebanię włączam radio i słyszę smutny komunikat: „Ojciec św. Jan Paweł II nie żyje.” A potem cisza, rozgłośnia przestała nadawać. W pośpiechu biorę obrzędy pogrzebowe, biret na głowę i biegnę do kościoła. Młodzież kończy właśnie ostatnią piątą cząstkę różańca. Podchodzę do mikrofonu „ O godzinie 21.37 zmarł Ojciec św. Jan Paweł II.” Na kościele najpierw cisza, a potem szloch. Otwieram rytuał pogrzebowy. Modlę się za zmarłego Papieża, śpiewam pogrzebowe pieśni: „Witaj Królowo….”Lud Boży włącza się w śpiew i modlitwę. Śpiewam nieszpory żałobne. Po nieszporach z zapalonymi świecami wychodzimy na plac przykościelny. Uderzamy we wszystkie dzwony. po chwili do smętnego bicia dzwonów dołącza wibrujący dźwięk strażackiej syreny. To strażacy z Ochotniczej Straży pożarnej w Bogumiłowicach żegnają swojego papieża Jana Pawła Wielkiego….”

 • 09.04. pogrzeb Ojca św. w Rzymie. Kardynał Ratzinger  kończy pogrzebową homilię słowami: „ Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież stoi dzisiaj w oknie domu Ojca, widzi nas i błogosławi nam. Tak, Ojcze św. błogosław nas…”

 • 24.04. w naszym kościele ma miejsce uroczystość upamiętniająca 65 rocznicę mordu katyńskiego. Dlatego uroczystości odbywają się w naszym kościele, gdyż wśród pomordowanych był nasz rodak kapitan doktor medycyny Edward Kawicki z Bogumiłowic. Mszę św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz proboszcz. Gośćmi honorowymi byli: pan Andrzej Fenrych honorowy prezes Rodzin Katyńskich, pani Stanisława Wiatr- Partyka prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Po Mszy św. montaż słowno - muzyczny przygotowany przez dzieci ze szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach.

Maj

 • 08.05 Pierwsza komunia w parafii. Dwanaście dzieci przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa w komunii św.
 • 20.05 rozpoczyna się wizytacja kanoniczna naszej parafii, którą przeprowadził Ks. Bp Władysław Bobowski. W czasie wizytacji Ks. Biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Czerwiec

 • Wykonany zostaje projekt ściany ołtarzowej do naszego kościoła przez pana Macieja Kauczyńskiego z Krakowa.

Sierpień

 • 17.bm przez naszą parafię przechodzi Piesza pielgrzymka Tarnowska. Podejmujemy pielgrzymów napojami chłodzącymi i owocami.

 • W podziemiach kościoła trwają prace budowlane. Celem tych prac jest udostępnienie młodzieży dwóch dużych sal.

 • 28.08. Odpust parafialny. Uroczystą sumę odpustową celebrował tutejszy rodak Ks. Stanisław Boryczka. okolicznościowe kazanie wygłosił dziekan dekanatu czchowskiego ks. dr Stanisław Kądziołka.

Październik

 • 16. bm. niedziela. Dzień Papieski. Msza św. w intencji Ojca św. o godz. 17.00. Po Mszy św. montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach i różaniec.

Listopad

 • 19.bm. Całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele.

 • Liczenie wiernych w kościele. Na obu Mszach św. było 550, a do komunii św. przystąpiło 176 osób

Grudzień

 • Trwają prace budowlane w podziemiach kościoła. Położono posadzkę z odpadów granitowych, wykonano instalację elektryczną, podwieszane sufity.

 • Szopkę utrzymaną w polskim ludowym klimacie wykonała w tym roku w kościele p. Anna Witek. Szopka zaś przed kościołem na polu jest dziełem Akcji Katolickiej.

Rok 2006

Styczeń

 • Jasełka w Domu Ludowym w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach.

Kwiecień

 • 02 bm. niedziela Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych które prowadził Ks. Józef Młyński z Wojnicza. Wieczorem czuwanie modlitewne przygotowane i prowadzone przez młodzież w intencji Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II. o godz. 21.37 wszyscy wychodzą na plac przykościelny z płonących zniczy i świec układają krzyż. Przez 10 min biją wszystkie kościelne dzwony.

Maj

 • 02 bm. Sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież z naszej parafii w liczbie 12 osób w kościele parafialnym w Wierzchosławicach. Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. Biskup Stanisław Budzik.

 • 07 bm. Do I Komunii św. przystąpiło 8 dzieci.

 • 28 bm. Parafianie uczestniczą w spotkaniu z Ojcem św. Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach.

Sierpień

 • Prowadzone są prace blacharskie na dachu kościoła od strony północnej. Wymieniamy starą blachę i zastępujemy nową blacha grubszą o lepszej jakości.

Wrzesień

 • Pielgrzymka autokarowa do Ludźmierza.

Październik

 • Pan Maciej Kauczyński z Krakowa wykonał dwa projekty ściany ołtarzowej do naszego kościoła. Komisja kościelna do spraw sztuki wybrała i zatwierdziła projekt nr.I wersja mozaikowa, mozaika ceramiczna i szklana przedstawiająca sceną Zwiastowania NMP i Bożego Narodzenia. pośrodku ściany ołtarzowej obraz NMP Częstochowskiej w nowej bogato zdobionej ramie po bokach obrazu figury św. Stanisława Biskupa. i św. Wojciecha.

 • Zakupiony zostaje piec gazowy centralnego ogrzewania i wykonane instalacje umożliwiające ogrzewanie kaplicy w której w dni powszednie odprawiana jest Msza św. w sezonie zimowym, a także gazem ogrzewana będzie zakrystia, sala ministrancka i łazienka.

Listopad

 • Liczenie wiernych w kościele na niedzielnych Mszach św. Na obu Mszach św. było 526 osób, a do komunii św. przystąpiło169 osób.

Grudzień

 • W tym roku szopkę w kościele przygotowali państwo Anna i Andrzej Witek szopka przed kościołem wykonana została przez Akcję Katolicką.

 • Zakończenie Starego Roku . Dane statystyczne: Chrztów 15, Do I Komunii 8, Bierzmowanych 12, Małżeństw 5, Zmarłych 9.

Rok 2007

Styczeń

 • W nocy z czwartku 18 bm. na piątek 19 bm. około godz. 24.20 przez naszą parafię przeszedł gwałtowny huragan wyrządzając poważne szkody w wielu domostwach. Znacznie ucierpiała południowa strona dachu kościoła parafialnego. Na powierzchni około ¼ dachu blacha została zerwana i podarta. Podjęte zostały natychmiast prace zabezpieczające celem uchronienia wnętrza kościoła od zalania wodą.

Luty

 • 11 bm. do naszej parafii przyjeżdża Ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc. Odprawia Mszę św. wygłasza kazanie, odwiedza też dwie rodziny które szczególnie ucierpiały w czasie huraganu zerwane dachy na domach mieszkalnych. Ksiądz Biskup powiedział że ważną rzeczą jest być razem z tymi których dotknęło nieszczęście kataklizmu, razem w tak trudnej dla nich chwili. Wspierał parafian dobrym słowem podnoszącym na duchu, ale także pomocą materialną.

Marzec

 • 04 bm. rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego w naszej parafii.

 • Wykonana została i zamontowana Gloria wokół tabernakulum. Jest to odlew z mosiądzu według projektu pana Macieja Kauczyńskiego z Krakowa.

 • 28.bm. Ksiądz Biskup Władysław Bobowski udzielił Sakramentu Bierzmowania 9 naszym parafianom w kościele parafialnym w Wierzchosławicach.

Maj

 • 13 bm. Pierwsza Komunia 17 dzieci z klasy I i II przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii św.

Czerwiec

 • Rozpoczęcie prac remontowych na dachu kościoła po gwałtownym huraganie, który w znacznej części uszkodził dach kościoła.

Sierpień

 • Pomyślne zakończenie prac blacharskich na dachu kościoła.

 • 26 bm. Odpust parafialny ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Uroczystą sumę odpustowa odprawił i kazanie wygłosił Ks. Stanisław Wdowiak proboszcz z Wierzchosławic.

Wrzesień

 • Prace konserwacyjno- malarskie przy ogrodzeniu kościoła. Mury ogrodzenia napuszczane są specjalnym środkiem zabezpieczającym. Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia malowane są farbą olejną.

Listopad

 • Malowanie kaplicy w której w sezonie zimowym odprawiane są Msze św. w dni powszednie.

 • 25 bm. nowe wybory do Rad Duszpasterskich.

Grudzień

 • W pracowni artystycznej pana Macieja Kauczyńskiego rozpoczęte zostały prace nad wykonaniem mozaiki do naszego kościoła.

 • W salce ministranckiej zamontowane zostały okna PCV.

 • Przekazanie światełka betlejemskiego.

 • 26.bm. rozesłanie kolędników misyjnych.

 • Zakończenie Starego Roku: Chrztów 7, Pierwsza Komunii św. 17, Sakrament Bierzmowania 9, Sakrament małżeństwa 3, Zmarłych 9.

ROK 2008

Styczeń 2008

 • 13 bm. Gościmy w naszej parafii misjonarza z Madagaskaru ojca kamilianina Jerzego Wilka. Na wszystkich Mszach św. wygłosił on Słowo Boże o tematyce misyjnej i zebrał składkę na misje na Madagaskarze. O godzinie 16.00 w salach w podziemiu kościoła spotkanie z ojcem misjonarzem. Wernisaż a także licytacja prac malarskich Daniela i Kazimierza Dżalaków z Bogumiłowic z przeznaczeniem na wsparcie misji na Madagaskarze oraz spotkanie z poetą Józefem Trytkiem.

 • Remont pieca grzewczego w podziemiach kościoła. Wymieniono część przepalonych metalowych płyt.

Marzec 2008

 • 11bm. rozpoczęcie prac związanych z montażem mozaiki w prezbiterium kościoła. prace te trwały kilka dni i zastały szczęśliwie zakończone.

 • Wykonane zostały prace izolujące strop naszego kościoła. Na całej powierzchni poddasza została położona 10 cm warstwa wełny mineralnej.

Kwiecień 2008

 • Montaż słowno - muzyczny w kościele o Janie Pawle II w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach.

 • 15 bm. Ksiądz Biskup Władysław Bobowski udziela Sakramentu Bierzmowania w kościele parafialnym w Wierzchosławicach 16 osobom z naszej parafii.

 • 27 bm. Akademia religijno - patriotyczna Golgota Wschodu – Katyń w naszym kościele przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach.

Maj 2008

 • W tym roku po raz pierwszy w historii naszej parafii nie było Pierwszej Komunii św.

Czerwiec 2008

 • 25 bm. godz. 18.00 Msza św. z udziałem Księdza Biskupa Ordynariusza podczas której miało miejsce posłanie misyjne Księdza Piotra Kluzy naszego rodaka na pracę misyjną w Kazachstanie i uroczyste wręczenie krzyża misyjnego.

Lipiec 2008

 • 05 bm. Pielgrzymka parafialna autokarowa na Święty Krzyż i do Opatowa.
 • Rozpoczęcie budowy domu przedpogrzebowego oraz wolno stojących szaletów na cmentarzu parafialnym w Bogumiłowicach.
 • W pracowni rzeźbiarskiej w Krakowie wykonywany jest kolejny element ołtarza ozdobna rama dla obrazu NMP Częstochowskiej z figurami św. Stanisława i św. Wojciecha.
 • Ksiądz Piotr Kluza nasz misjonarz dotarł już na placówkę misyjną w miejscowości Chromtau w Kazachstanie i rozpoczął tam pracę.

Sierpień 2008

 • 31 bm odpust parafialny ku czci NMP Częstochowskiej. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił Ksiądz Andrzej Dźwigaj proboszcz z Nawojowej.

Wrzesień 2008

 • Na cmentarzu parafialnym kontynuowane są prace przy budowie kaplicy oraz przy ogrodzeniu cmentarza. Wykonanych zostało  58 betonowych kapeluszy. Zostały one zamontowane na słupach ogrodzenia cmentarnego. Dziękuje wszystkim za nieodpłatną pracę na cmentarzu parafialnym.

Październik 2008

 • Parafia przez specjalne kazania przygotowuje się do drugich w historii misji parafialnych. Każda rodzina otrzymała specjalne zaproszenie na misje oraz szczegółowy program misji. Program misji zamieszczony został także na parafialnej stronie internetowej www. bogumilowice.diecezja.tarnow.pl Misje rozpoczęły się 12 października uroczystą Mszą św. o godz. 9.00 a zakończyły się 19. października Mszą św. z poświęceniem krzyża misyjnego o godz. 9.00. Misje prowadzili ojcowie Bernardyni ojciec Kazimierz Kowalski z Częstochowy i ojciec Arkadiusz Maciołek z Krakowa. Przez cały czas misji codziennie parafianie gromadzili się w kościele na Apelu Jasnogórskim.  Parafia Bogumiłowice jest parafią pod wezwaniem N.M.P Częstochowskiej dlatego jako owoc misji wprowadzony został Apel Jasnogórski w każdą I Sobotę miesiąca o godz. 21.00.

 • W dniu 23.10. zamontowana została drewniana część nastawy ołtarzowej. Jest to szeroka oprawa obrazu rzeźbiona w drewnie i bogato polichromowana dzieło artysty rzeźbiarza  Jana Tutaja z Krakowa. W centralnej części umieszczony został obraz N.M.P Częstochowskiej. Po lewej stronie obrazu znajduje się rzeźba przedstawiająca św. Wojciecha natomiast po prawej św. Stanisława ze Szczepanowa.

Listopad 2008

 • Prace blacharskie na dachu kaplicy cmentarnej zostały pomyślnie zakończone. Na wieży zamontowany został krzyż oraz dzwon.  Dzięki sprzyjającej pogodzie trwają prace przy ogrodzeniu cmentarnym. W Krakowie ksiądz proboszcz prowadził rozmowy w sprawie wykonania wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego do naszego kościoła parafialnego. Wykonanie tej rzeźby powierzyliśmy dyplomowanemu artyście rzeźbiarzowi p. Tadeuszowi Szpunarowi z Krakowa.

 Grudzień 2008

 • Na uroczystym posiedzeniu członków Akcji Katolickiej w dniu 7 grudnia, ks. Proboszcz wręczył okolicznościowe medale wykonane w brązie z okazji 10-lecia istnienia Akcji Katolickiej w Diecezji Tarnowskiej. Należy zaznaczyć, że parafialny oddział Akcji Katolickiej w Bogumiłowicach powstał jako jeden z pierwszych w Diecezji Tarnowskiej.

Rok 2009

Styczeń 2009

 • W miesiącu styczniu miało miejsce spotkanie opłatkowe dla Członków Akcji katolickiej z naszej parafii.

 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej jak co roku przygotowali i zaprezentowali dla wszystkich mieszkańców naszej parafii okolicznościowe Jasełka.

 • W tym samym miesiącu gościliśmy w naszej parafii misjonarza z Kazachstanu naszego rodaka Ks. Piotra Kluzę, który przyjechał do swej rodzinnej parafii na krótki urlop. Ks. Piotr w niedzielę 18 bm. wygłosił okolicznościowe kazania na wszystkich Mszach św. o tematyce misyjnej. Składka z tego dnia została przekazana Księdzu Misjonarzowi na cele misyjne w Kazachstanie. Po południu o godz. 17.00  ksiądz Piotr spotkał się jeszcze raz z wiernymi w kościele. W przedstawionej prezentacji multimedialnej zapoznał nas  z charakterem pracy misyjnej w Kazachstanie. Dzięki temu spotkaniu Kazachstan, praca misjonarzy na tym wielkim obszarze dziesięciokrotnie większym od Polski, problemy z nią związane stały się nam bliższe. Parafianie zapewnili Księdza Piotra o swojej pamięci w modlitwach i o wsparciu materialnym.

Luty 2009

 • 05. bm. zamontowany został kolejny witraż do naszego kościoła. Zaprojektowany przez p. Józefa Furdynę a wykonany w pracowni Tomasza i Wojciecha Furdynów w Krakowie. Przedstawia on scenę Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny,  Nawiedzenia św. Elżbiety oraz narodziny Jana Chrzciciela. Zamówiony został kolejny witraż do naszego kościoła. Trwają już prace nad jego wykonaniem.

 • 14.02.W auli Seminarium Duchownego w Tarnowie rozstrzygnięty został I Diecezjalny Konkurs Stron Internetowych parafii, ruchów i stowarzyszeń katolickich. W kategorii merytorycznej pierwsze miejsce zajęła strona internetowa parafii pw. NMP Częstochowskiej w Bogumiłowicach.

Marzec 2009

 • Przez pobożny udział w Gorzkich żalach i Drodze krzyżowej przygotowujemy się do właściwego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Kazania pasyjne w czasie Gorzkich żali głosi Ks. Piotr Klóska wikariusz z parafii Wojnicz.

 • Do naszego kościoła zakupiony został nowy cyfrowy rzutnik tekstu.

Kwiecień 2009

 • Młodzież z naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania kościele w Wierzchosławicach. Tradycyjnie został zorganizowany konkurs na największą i najpiękniejsza palmę wielkanocną. Młodzież przygotowała w Wielki Piątek piękną wzruszająca Drogę Krzyżową połączoną z inscenizacją.

Maj 2009

 • 10.05. Pierwsza komunia w naszej parafii. Dziewięcioro dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
 • 21.05. Uroczysta Msza św. odpustowa w kaplicy św. Jana Nepomucena. W naszej miejscowości wielką czcią cieszy się kult św. Jana Nepomucena, którego drewniana figura znajduje się w ołtarzu głównym w kaplicy.
 • 30.05 Dzień skupienia dla kapłanów z dekanatu Wojnicz w naszym kościele.

Czerwiec 2009

 • 11.06. Przy pięknej słonecznej pogodzie odbyła się procesja do czterech ołtarzy umiejscowionych w różnych zakątkach naszej wioski w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana( Boże Ciało).
 • 21.06 Msza św. w naszym kościele w intencji Związku Sybiraków w Tarnowie z okazji dwudziestej rocznicy powstania tarnowskiego oddziału. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i kazanie okolicznościowe wygłosił ksiądz kapelan Sybiraków Ks. Michał Osak. Po Mszy św. wspólne spotkanie przy stole połączone z licznymi wspomnieniami trudnych czasów zesłania.

Sierpień 2009

 • 08.08 Pielgrzymka autokarowa do sanktuarium w Kaukowie. Zwiedziliśmy także klasztor Ojców Sercanów w Stopnicy. Szczególnie zapadły pielgrzymom słowa ojca przewodnika, który oprowadzał nas po klasztorze odsłaniając przed nami wszystkie niemalże jego zakątki. Po drodze opowiadał nam w sposób niezwykle interesujący jak wygląda życie codzienne za klasztornymi murami. W kaplicy klasztornej mówił nam o swoim powołaniu zakonnym. Jego wspaniały sposób opowiadania sprawił, że słuchaliśmy go kilka godzin, które wydały się nam zaledwie chwilą.
 • 23.08 Uroczystość odpustowa ku czci NMP Częstochowskiej. Uroczystą sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił Ks. dr hab. Zbigniew Wolak profesor w Seminarium Duchownym w Tarnowie.
 • 29.08 Na ścianie prezbiterium zamontowany został krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego. Wykonany on został w pracowni w Krakowie przez artystę rzeźbiarza dyplomowanego Tadeusza Szpunara. Wysokość postaci Pana Jezusa 190 cm.

Wrzesień 2009

 • Przez cały okres letni aż do późnej jesieni trwały prace związane z budową kaplicy cmentarnej. W miesiącu wrześniu wykonane zostały granitowe schody zewnętrzne. Wewnątrz kaplicy położona została granitowa posadzka oraz wykonany został marmurowy ołtarz. Na głównej ścianie ołtarzowej zawieszony został krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego. Jest to rzeźba w drzewie lipowym fundacja pewnej rodziny z Bogumiłowic. 

Październik 2009

 • Przez cały miesiąc październik prowadzone były prace związane z malowaniem wnętrza kościoła. Kolory dobrał i nad całością prac czuwał projektant naszego kościoła inż. Otto Schier. W kościele dominują teraz dwa kolory biel i jasny łosoś. Cegła wewnątrz kościoła pokryta została specjalnym środkiem zabezpieczającym.
  Równolegle prowadzone są prace w kaplicy cmentarnej. Podciągnięto do kaplicy linię energetyczną. Zamontowany został żyrandol i plafoniery.

Listopad 2009

 • 01.11. W uroczystość Wszystkich Świętych odprawiona została pierwsza Msza św. w cmentarnej kaplicy. Mszę św. koncelebrowana odprawili Ksiądz Zbigniew Wielgosz, który wygłosił też okolicznościowe kazanie i Ksiądz Proboszcz Wiesław Jemioło.
 • 07.11. Pomyślnie zakończone zostały wszystkie prace związane z malowaniem kościoła.
  W prezbiterium zamontowane zostało nowe oświetlenie. Punktowe reflektory pięknie eksponują rzeźby i malowidła ściany ołtarzowej.

Grudzień 2009

 • W dniach od 11 do 13 bm. Ks. dr hab. Zbigniew Wolak wygłosił rekolekcje adwentowe.

15 bm. Parafia Bogumiłowice w RDN Małopolska. Msza św. z kazaniem poprzedzona wywiadem z Ks. Proboszczem. Po Mszy św. różaniec prowadzili członkowie Akcji Katolickiej z Bogumiłowic.


Rok 2010
 
Luty 2010

 • 07 bm. po Mszach św. projekcja multimedialna poświęcona pracy misjonarzy w parafii Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej. Przeprowadzamy zbiórkę na misje w celu zapełnienia i wysłania kontenera włączając się w ten sposób jako parafia w realizację projektu „ BEAFRIKA 2010”. Projekcję multimedialna przygotowała i przeprowadziła animatorka Jolanta Jasielec z Bogumiłowic.

Marzec 2010

 • W dniach od 14 do 17 bm. rekolekcje wielkopostne przeprowadził O. Stanisław Karaś redemptorysta.
 • Szkolne Koło Caritas i DSM prowadzi sprzedaż własnoręcznie wykonanych ozdób dochód przeznaczony jest na misje w Bagandou.

Kwiecień 2010

 • 15 bm. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach wraz z nauczycielami uczestniczą w modlitwie żałobnej za wszystkich pomordowanych w Katyniu i tych, którzy zginęli w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem.
  Po zakończeniu modlitwy na placu przykościelnym zostało zasadzone drzewko katyńskie oraz położono granitowy głaz z okolicznościowa tablicą.
  Wieczorna Msza św. w intencji pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich oraz wszystkich członków delegacji rządowej, którzy zginęli w katastrofie samolotowej zgromadziła bardzo licznie wiernych. Po Mszy św. z zapalonymi zniczami przeszliśmy pod kamień z tablicą katyńską.
 • 19 bm. Pielgrzymka DSM-u ministrantów grupy misyjnej do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.

Maj 2010

 • 09 bm. poświecenie nowej kapicy Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Zatorzu. Poświęcenia dokonał Ksiądz Prałat Tadeusz Bukowski. Fundatorem kaplicy jest pan dr Józef Płanik pochodzący z Bogumiłowic. Kaplicę wraz z gustownym pasem zieleni zaprojektował Ks. Prałat Tadeusz Bukowski. Po poświeceniu licznie zgromadzeni parafianie odśpiewali majówkę. Po majówce pieśni maryjne na instrumentach dętych grała orkiestra rodzinna w składzie: Eugeniusz Oćwieja (dziadek), Oćwieja Tomasz (syn), Oćwieja Michał (wnuk).
 • 16 bm. Wielkie święto i historyczne wydarzenie w dziejach naszej parafii podczas uroczystej Mszy Świętej J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc dokonał konsekracji kościoła p. w. Najświętszej Maryi Panny w Bogumiłowicach.
  Bogu niech będą dzięki za to, że pozwolił nam uczestniczyć w tak podniosłej i jakże radosnej dla nas chwili.
  W czasie wzruszającej swym pięknem liturgii konsekracyjnej Ks. Biskup Wiktor Skworc po zamknięciu w niszy ołtarzowej relikwii Błogosławionej Karoliny Kózka odmówił modlitwę poświecenia a następnie namaścił olejem krzyżma świętego środek mensy ołtarzowej i jej cztery rogi. Po czym namaszczone zostały ściany świątyni w dwunastu miejscach oznaczonych zacheuszkami.

c. d. n. 

opracowanie
Ks. Proboszcz Wiesław Jemioło